Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Според член 33 од законот за судовите, Апелациониот суд Штип е надлежен да решава по жалбите против одлуките на основните судови и да решава за судир на надлежност меѓу судовите од прв степен на своето подрачје.

ГАЛЕРИЈА НА ФОТОГРАФИИ
 
ОДЛУКИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ШТИП
 
Искористете ја формата прикажана подулу за пребарување во базата на одлуки на Апелациониот Суд Штип.
За подобро филтрирање на резултатите искористете ги и дополнителните полиња за категорија на документот и датум.
 
име или дел од името:
категорија и/или подкатегорија:
датум на донесување на одлуката:
од:   до: